Política de privadesa


Política de privadesa

TRANSICIOENERGETICA.CAT és un Lloc Web especialment sensibilitzat en la protecció de dades de caràcter personal dels seus Usuaris.

Els responsables del tractament de les dades recollides per mitjà d’aquest Lloc Web son:

  • SOM ENERGIA SCCL (d’ara endavant “SOM ENERGIA”), amb NIF F55091367, amb domicili al Carrer Pic de Peguera, 11 – 17003 Girona i correu electrònic de contacte gdpr@somenergia.coop.

    Si desitja contactar amb el Delegat de Protecció de Dades de SOM ENERGIA pot dirigir-se per correu electrònic a dpo@windat.eu.
  • SOM MOBILITAT, S.C.C.L. (d’ara endavant, “SOM MOBILITAT”), amb NIF F66835125, amb domicili al Carrer Toló 18 (Edifici Can Fugarolas), 08301 – Mataró i correu electrònic de contacte info@sommobilitat.coop.

    Si desitja contactar amb el Delegat de Protecció de Dades de SOM MOBILITAT pot dirigir-se per correu electrònic a info@sommobilitat.coop.

Les dades personals facilitades a través del Lloc Web “TRANSICIOENERGETICA.CAT” a SOM ENERGIA I SOM MOBILITAT s’utilitzaran per a:

  1. Possibilitar el manteniment, desenvolupament i gestió de la relació negocial formalitzada per la contractació de productes i/o serveis a través d’aquest Lloc Web. Les dades tractades amb aquesta finalitat es conservaran mentre es mantingui aquesta relació negocial i, una vegada finalitzada, durant els terminis de conservació i prescripció de responsabilitat legalment previstos.
  2. Atendre les sol·licituds d’informació i/o consultes efectuades per l’Usuari. Les dades tractades amb aquesta finalitat es conservaran durant els terminis de conservació i de prescripció de responsabilitats legalment previstos.
  3. Mantenir informat a l’Usuari, fins i tot per mitjans electrònics, de productes, serveis i novetats de TRANSICIOENERGETICA.CAT. Les dades tractades amb aquesta finalitat es conservaran fins el moment que l’Usuari retiri el seu consentiment. Si l’Usuari consenteix el tractament de les seves dades amb aquesta finalitat haurà de marcar la casella habilitada a tal efecte en aquest Lloc Web.
  4. En cas d’enviament de curriculum mitjançant aquest Lloc Web les dades facilitades per l’Usuari es tractaran per atendre la seva sol·licitud laboral. Les dades tractades amb aquesta finalitat es conservaran fins que l’Usuari revoqui el seu consentiment o transcorreguts 24 mesos des de la seva recepció.

La base jurídica del tractament de dades personals és: a) quan l’usuari sigui una persona física, el consentiment i/o execució del contracte quan l’interessat sigui part del mateix, i b) quan l’usuari representa a una persona jurídica, el consentiment i/o, en relació amb les dades de les persones de contacte, l’interès legítim. En aquest últim cas, l’usuari es compromet a informar a les persones de contacte del contingut d’aquesta clàusula.

Les dades podran comunicar-se als següents destinataris tercers: Administracions Públiques per al compliment d’obligacions legals. A més, podran comunicar-se a les següents categories d’encarregats: Proveïdors de comunicacions electròniques i ofimàtica online, hosting, serveis SaaS com ara CRM/ERP, gestoria, comptabilitat, auditoria i advocats. Els responsables o encarregats de tractament podràn transferir les dades de caràcter personal a tercers proveïdors ubicats a Estats Units d’Amèrica adherits al Privacy Shield, que compta amb una decisió d’adequació de la Comissió Europea (Decisió d’execució (UE) 2016/1250 de la Comissió).

L’Interessat podrà exercir en qualsevol moment els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació, oposició o portabilitat mitjançant correu electrònic dirigit a info@sommobilitat.coop o bé a gdpr@somenergia.coop. En els tractaments la legitimació dels quals es basi en el consentiment, l’Usuari té dret a retirar aquest consentiment en qualsevol moment. L’interessat tindrà dret a presentar reclamació davant l’autoritat de control. Li informem que no facilitar la informació sol·licitada pot implicar la impossibilitat de formalitzar o donar compliment a l’objecte del contracte.